8_eest_vaade.jpg

Satelliit ESTCube-2 kunstniku kujutuses. | ESTCube, Frost FX