dpd.jpg

DPD üle-euroopalise uuringu järgi on Eestis kogu füüsiliste kaupade turust netiostude osakaal 8,2%. | DPD