k12_designkaluste_finland_2.jpg

Vanaaja leiutis – traditsiooniline sahver sobib ilusti ja praktiliselt tänapäevase modernse köögi nurka. | Rakennusmaailma