mugs_mali.jpg

Eesti kaitseväelased testivad Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukit Malis. | CPT Kristjan Kostabi, UNIFIL ESTCON-8 PIO