nuikapsas20_04.jpg

Sellisel moel soovitas nuikapsast valmistada Salme Masso. Puhas klassika! | Juta Kübarsepp