shutterstock_1028356621-converted.jpg

Isiksusehäire avaldub tavaliselt murdeea lõpus või noorel täiskasvanul. | Shutterstock