tülitsema

Katsu oma viha vaos hoida ja suuna see konkreetsele teole või sündmusele, mitte oma lähedasele. | Shutterstock