Tööstressi asemele töörõõmu
Anneli Salk, psühholoogiline nõustaja
02.04.2015

 

Kas tunnete tööst rõõmu või kuulute ka sinise esmaspäeva vihkajate klubisse, nende hulka, kellele pärast puhkepäevi tööleminek on vastumeelt? Vaimse ja füüsilise tervise seisukohalt on väga tähtis, kuidas ennast tööl olles tunnete.

 

Õnnelikud on inimesed, kellele meeldib oma tööd teha ning kes tunnevad, et on õiged inimesed õigel kohal. Sellisel juhul saadakse paremini hakkama ka tööl ette tulevate pingetega ning saadakse palju häid emotsioone.

Ameerika psühholoog Cary Cooper on uurinud, millised tööalad on stressirohkeimad, ning leidis, et kolm kõige rohkem stressi tekitavat ametit on minöör, politseinik ja ehitaja. Kõige vähem stressi olevat aga muuseumitöötajal.

Psühholoog leidis, et iga inimene vajab oma töös piisavalt motivatsiooni, ent kui pingeid on ülearu palju või liiga vähe, hakkab töö vaimselt väsitama. Kuigi muuseumitöötajal on suhteliselt vähe stressi, siis kõik inimesed ei suuda sellel ametikohal olla, kuna see töö on nende jaoks liiga rahulik.

Kahtlemata on siin seos ka töötasuga; suurem palk on lisamotivaator, kuid ainult rahast ka ei piisa. Et tunda oma tööst rahuldust, on tähtis osa ka eneseteostusel, huvialadel ja saavutusevajadusel.

 

5 põhjust, mis tekitavad tööstressi

Tööstress on sõnumitooja: midagi on tööelus tasakaalust välja läinud ning on sellega liigselt ära kurnatud. Tagajärjeks on halvenev füüsiline ja vaimne tervis ning kesised töötulemused. Psühholoogias on uuritud tegureid, mis tekitavad tööstressi ja on leitud, et töötajate vaimsele tervisele ei mõju hästi järgmised asjaolud.

 

  1. Tööd tehes tuleb suhelda liiga paljudega.

See on loomulikult väga individuaalne, kui palju võõraid inimesi on kellegi jaoks liiga palju. Mõnele on seitsme inimesega suhtlemine päevas liiga palju, teise jaoks on seitsesada võõrast inimest päevas taluvuse piir.

Psüühiliselt on väsitav, kui tuleb kogu aeg võõraste inimeste jaoks ennast ümber häälestada. Kui võõraste inimestega suhtlemise taluvuse lävi ületatakse, siis väsitakse ka väga ruttu.

Samuti mõjutab siinkohal asjaolu, mis meeleolus need inimesed on ning mis tasandil nendega suheldakse. Tavaliselt tuntakse, et joostakse energiast tühjaks, kui suheldakse liiga paljude inimestega.

 

  1. Inimese isiksus ei sobi antud tööga.

Inimene ei ole masin, mis suudab programmi järgi tööd teha. Katseaeg on just see hea aeg, kus on võimalik aru saada, kas see töö sobib või mitte.

Igal inimesel on omad tugevamad ja nõrgemad küljed ning hea on ennast tunda. Siis saab valida endale eriala ja töö, mis sobib sinu isiksusega. Nii on võimalik teostada ennast valdkonnas, milles tunned ennast hästi.

Näiteks kui inimene on väga vaikse ja tagasihoidliku loomusega, hea võõrkeelte valdaja, siis sobib talle kahtlemata rohkem teha tõlketöid, kui olla turistidele giid linnas ning ekskursioone organiseerida.

Loe edasi ajakirjast...

Sarnased artiklid