Armukadedus ja truudusetus
Siiri Lelumees
03.06.2016

Teadlased väidavad, et mehed ja naised suhtuvad partneri truudusetusse täiesti erinevalt, mistõttu ka sellest tulenev armukadedus väljendub teistmoodi.

 

Oleme kõik mingil eluhetkel tabanud end silmitsi ebameeldiva ja valusa torkega südames. See on armukadedus, mis ründab ja vallutab nii noori kui ka vanu. Armukadedus võtab aga hoopis teise mõõtme, kui selle kutsub esile partneri truudusetus.

Armukadedust peetakse emotsionaalselt üheks tugevamaks ja samas ka hävitavamaks tundeks. Seksuaalne ja emotsionaalne truudusetus põhjustab suuri kannatusi, mille tagajärjeks on murtud südamed, ja nende lappimine võib võtta aastaid.

"Inimeste reageeringud kallima võimalikule truudusetusele ulatuvad tugevatest armukadedushoogudest üksikasjalike plaanideni partneri tagasivõitmiseks. Armukadedus võib aga vallandada ka vägivaldse ning ennast ja teisi kahjustava käitumise – just sellepärast on tähtis aru saada, mis on armukadeduse kõige tugevamad vallandajad," selgitab USA Chapmani ülikooli psühholoogiadoktor David Frederick, kes on aasta tagasi avaldatud suuremahulise uuringu juhtautoritest. Selles vaadeldi armukadeduse ja truudusetuse seost.

 

Emotsionaalne ja seksuaalne truudusetus

Teadusajakirjas Archives of Sexual Behavior avaldatud uuringust võttis osa peaaegu 64 000 uurimisalust, kelle hulgas oli nii hetero-, bi- kui ka homoseksuaalseid mehi ja naisi. Teadlaste eesmärk oli välja selgitada, kuidas erineva seksuaalse suundumusega ning eri soost inimesed suhtuvad seksuaalsesse ja emotsionaalsesse truudusetusesse.

Uurimisalused pidid ette kujutama, mis neid ärritaks ja viiks rohkem endast välja:

kas see, kui kallim seksib kellegi teisega, aga ei armu temasse,

või see, kui kallim armub teise inimesse, aga ei seksi temaga.

Selgus, et heteroseksuaalsed mehed tundsid kõige tugevamaid emotsioone seksuaalse truudusetuse suhtes (esimene variant), heteroseksuaalsed naised aga pidasid kõige hullemaks emotsionaalset truudusetust (teine variant).

Loe edasi ajakirjast...

Sarnased artiklid