Hüpleval sammul koolipinki
Tekst Piret Mäeniit
12.09.2011

Kuidas tulla toime suvise vabadusega harjunud või suisa hüperaktiivse lapsega, kui ees ootab koolipink või lasteaed oma reeglite ja nõudmistega? Kuidas muuta tubane rutiin ja kohustuste koorem lapsele valutumaks?

Igal lasteaia- või koolikollektiivi sukelduva lapse vanemal tasub teada mõndagi ATH sündroomist - mis see on ja kellel, millal tuleks paluda õpetajate või psühholoogi abi.

ATH sündroom
Hüperaktiivsus ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire, lühendatult ATH, pole kummist kate kasvatamatusele, vaid neurobioloogilise iseloomuga nähe, ütleb nüüdisaegne inimeseteadus. Psühhiaatrid kasutavad diagnoosina nimetust hüperkineetiline häire, aga ka hüperdünaamiline häire, hüpermotoorne häire, tähelepanu puudulikkuse häire, üliaktiivse lapse sündroom ning otsetõlkena rahvusvahelisest terminoloogiast - hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega (attention deficit hyperactivity disorder - ADHD).

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lastepsühhiaater Aime Meos selgitab: "Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on üks sagedasemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas. Iseloomulik on selle algus varases lapseeas, enamasti püsimine kogu kooliea vältel ning kolmandikul juhtudest ka täiskasvanueas. Selle häire tunnuseid esineb kuni 10 protsendil koolilastest, seejuures poistel kolm korda sagedamini kui tüdrukutel." Lastepsühhiaater Aime Meose sõnul võib ATH esmaseid tunnuseid täheldada juba imikueas rahutuse, unehäirete ja nutuhoogude kujul, kuid lapse kasvades võivad need ilmingud kaduda.

Püsimatus ja mõtlematu käitumine
ATH-le on iseloomulikud tähelepanuvõime puudulikkus, püsimatus ja impulsiivsus, nii et laps suudab keskenduda mis tahes tegevusele vaid lühikest aega ja tegeleda ainult ühe asjaga korraga. Ta ei jaksa jälgida pikemat vestlust, ei märka detaile, tähelepanu hajub kergesti. Nii jätab ta oma tegevused lõpetamata ega oska neid iseseisvalt planeerida.

Tähelepanuhäirega laps kipub kergesti unustama ja oma asju kaotama, mis mõistagi valmistab vanematele meelehärmi. Nii perekonnale kui ka koolmeistritele on heidutav ning lapse enda arengule pärssiv see, et keskendumist nõudev vaimne tegevus on ATH-lapsele raske ja vastumeelne.

ATH üheks tunnuseks on püsimatus ja impulsiivne käitumine. "Tänu" impulsiivsusele tegutseb laps sageli mõtlematult, nõuab endale pidevalt tähelepanu, sekkub häirivalt teiste tegevustesse ja vestlusesse, ei suuda grupitöös oma järge oodata, räägib pidevalt... ATH avaldumisviisid halvendavad lapse tegutsemisvõimet ja põhjustavad eeskätt talle endale ridamisi probleeme.

Loe edasi ajakirjast...

Sarnased artiklid