Kuidas õpetada laps kirjutama?
Tekst Ester Riispapp
13.08.2010

Rahvusvaheline kirjutamisekspert dr Christian Marquardt on mitu aastat uurinud kirjutamisel kaasatavaid motoorseid võimeid ning loonud koos kirjutusvahendite tootja ja arendaja Stabiloga maailmas ainulaadse arvutiprogrammi, mis analüüsib kirjutamisel tehtavaid liigutusi. Selle põhjal on välja töötatud uuringutel tuginev õppemetoodika, mis toetab lapse arendamist, et jõuda sujuva kirjutamiseni ja vältida kramplikkust.

Selle metoodika abil on õppimine kiirem ja ühtlasi ergutab see kirjutama – see omakorda on tähtis eeldus edasiseks akadeemiliseks arenguks. Õpetajad ja lapsevanemad saavad teadlaste ideid ellu rakendada: luues lastele silla joonistamise ja kirjutamise vahel, on võimalik saavutada märkimisväärset arengut sujuvalt kirjutamisel.

Probleemid kirjutamaõppimisel
Peamised probleemid, mis algkoolides seoses kirjutamise ja kirjutamaõppimisega ikka ja alati üles kerkivad, on halb kehaasend, kirjutusvahendi kramplik pihkupigistamine, liiga suur surve kirjutamisel, liiga aeglane kirjutamine, loetamatu või inetu käekiri. Paraku ei tea õpetajad, lapsevanemad ega lapsed ise tihtipeale, kuidas neist hädadest lahti saada.
Üheks lahenduseks on peetud pidevat ja sagedast harjutamist, kuid see ei pruugi olla veel kõik. Käekirja omandamine tähendab tegelikult tõhusate kirjutamisliigutuste õppimist, mitte tähtede täpset kopeerimist ehk joonistamist. Eeldatakse, et rohkelt harjutades omandavad lapsed liigutusmallid, mis salvestuvad ajju, kuid selline õppimisviis ei arvesta, et kujutiste kopeerimisel ja kiirel kirjutamisel rakenduvad sootuks erinevad motoorse tegevuse juhtimisprotsessid. Tähtede aeglane joonistamine ei ole kirjutamine ning tähekujude pidev teadlik kontroll isegi pidurdab liigutuste õppimist. Dr Marquardti arvates on koolis kasutatav tähekuju-keskne tähestik kõigest lähtepunkt. Ta leiab, et oluline on see, kuidas laps kirjutab, s.t – kas ta käemotoorika on arenenud.

Käekirja omandamine
Normikohase kirjapildi taotlemine kohe alguses, enne tegelikku kirjutamaõppimist, on laste motoorika arendamise vaatevinklist väga küsitava väärtusega ja ülemääraseid nõudmisi esitav ettevõtmine. “Loetava ja hea käekirja väljaarendamine on oluline ning selle saavutamiseks tuleb esmalt selgeks õppida tähtede esialgne kirjapilt, millelt saab üle minna oma individuaalsele käekirjale,” leiab dr Marquardt. Tähelepanu keskmes ei peaks olema täpse standardse kirjapildi järgimine, vaid on vaja teha selgeks, kuidas kätt ja sõrmi liigutada, et õppida kirjutama.

Loe edasi ajakirjast...

Sarnased artiklid