Meelemasendusest välja
Anneli Salk, psühholoogiline nõustaja

 

Kui elust kaovad rõõmsad värvid ning alles jäävad ainult kohustused – kas see on depressioon või lihtsalt hall argipäev?

Füüsilisi haigusi võib silmaga näha, aga psüühikaga seotud häireid on palju raskem märgata. Raske on tõmmata piiri, kus lõppeb loomulik kurvameelsus ja algab depressioon. Väiksemaid meeleolulangusi ja tujutust on kõik inimesed kogenud ning tavaliselt on need mööduvad. Elus tuleb ikka tõusu- ja mõõnaperioode ette. Kui aga selline meeleoluseisund muutub valdavaks, siis on arukas hakata ennast analüüsima ja kujunenud olukorrale lahendusi otsima.

 

Tunne endas ära

Selleks, et eristada lihtsalt madalat meeleolu depressioonist, peab vähemalt viis alljärgnevat sümptomit olema esinenud kahe nädala jooksul ning üheks neist peab olema alanenud meeleolu või huvi kadumine igapäevaste toimetuste vastu.

Depressiooni olemuse paremini mõistmiseks oleks vaja teada selle tunnuseid.

 • Alanenud meeleolu, mis on terved päevad valdavaks tundeks, ning emotsionaalselt kurbuse, tühjuse, masenduse tunne.
 • Rõõmu ja emotsionaalse rahulduse tunde kadumine tegevustest, mis varemalt rõõmu pakkusid.
 • Oluline kehakaalu langus või tõus (5% muutus kuus esialgsest kehakaalust), märgatavalt suurenenud või vähenenud söögiisu, mis ilmneb peaaegu iga päev.
 • Unehäire, mis võib ilmneda õhtuse uinumishäirena, une pinnapealsuse ja katkendlikkusena, varase ärkamisena või nende kõigi kogumina erineval määral. Mõnel inimesel ilmneb unehäire liigmagamisena ööpäeva eri aegadel.
 • Totaalne väsimuse tunne, mis annab endast tunda vähimagi pingutuse korral. Raske on tegevusi alustada ja lõpule viia.
 • Eneseusu puudumine või enese alaväärtuslikuna tundmine. Kahaneb usk sellesse, et suudetakse oma eluga ise toime tulla.
 • Ebaobjektiivsed süütunded, kritiseeritakse oma tegevusi ning süüdistatakse ennast tühiste asjade pärast.
 • Seksuaalsuse langus.
 • Mõtlemisvõime langus. Keskendumis- ja otsustusvõimetus igapäevastes situatsioonides, millega on varemalt hästi hakkama saadud. Tihti avaldub see raskuses keskenduda lugemisele.
 • Korduvad surma- või enesetapumõtted, ennasthävitav käitumine.
 • Pidev ärevuse seisund või psühhomotoorne pidurdatus, mis on ka teistele inimestele märgatav.

Depressiooni kogemiseks ei pea kõik sümptomid esinema korraga. Erinevatel inimestel esinevad sümptomid erinevas kombinatsioonis. See sõltub isiksusest, elusituatsioonist ning hoiakutest enda ja elu suhtes.

 

 

Sarnased artiklid