Unenägu heidab pilgu sisemaailma
Tekst Merilin Piirsalu
10.05.2012

Unenäod on nagu filmid, mille stsenarist, režissöör ja operaator on unenäo nägija ise. Nendest filmidest võib hea tahtmise korral oma sisemaailma kohta nii mõndagi teada saada. Unenägudest ja neis esinevatest sümbolitest räägib OÜ Synergia psühholoogiline nõustaja Anneli Salk.

Paljud unenäod kajastavad meie igapäevaelu probleeme ja muresid ning lasevad meil läbi elada päriselus juhtunut uuesti ning vahel ka hoopis teistsuguse nurga alt. Mõned unenäod ennustavad sündmusi, mis tulevikus juhtuvad ning mõned neist hoiatavad isegi saabuvate haiguste või õnnetuste eest. Paljud unenäod sisaldavad endas tegevust ja infot, mis meid kuidagi ei kõneta.

Aeg-ajalt leiame end mõtlemas, et unenäod peavad ju midagi tähendama, kuid mida, see on mõistatus. Ometi võib olla kindel, et kui oma unenägudele tähelepanu pöörame, nendele mõtleme, siis võime neist leida enda kohta nii mõndagi, mida seni ei ole olnud aega või tahtmist endale tunnistada. Kahtlemata ei tule kahjuks oma unenägusid meelde tuletada ning proovida mõista, mida nad meile öelda või õpetada tahavad.

Unenägude tõlgendamine
Kuna unenäod on inimesi alati huvitanud, siis on juba ajast aega püütud nendele ka selgitusi leida. Unenägude seletusi liigub rahvasuus, neid võib leida raamatutest ning internetist. Siiski ei ole võimalik raamatut lahti lüües oma unenägu alati õigesti tõlgendada. Juba erinevad raamatud annavad ühele ja samale sümbolile mitmesuguseid tähendusi.

Unenägu seletades tuleb eelkõige lähtuda unenäo meeleolust, sümbolitest, mis selles esinevad, ja tundest, mille unenägu jättis. Unenäod võivad aidata meil ennast paremini tundma õppida ning päriselus õigeid otsuseid teha. "Mõnel inimesel on väga hea suhe oma unenägudega, nad tajuvad neid ning saavad neist suurepäraselt aru. Unenäod annavad võimaluse teha koostööd iseendaga," leiab psühholoogiline nõustaja Anneli Salk.

Kindlasti ei sisalda iga unenägu endas märke, millele peaks otsima tähendust. Unenäod on tihti ka lihtsalt meie igapäevaelu peegeldus ning sündmused unes on päriselt juhtunud asjadest inspireeritud. Kui näeme näiteks unes koera või kassi, siis võib selle looma näol tegemist olla sümboliga, kuid võime neid näha ka sel põhjusel, et nad päriselus on meie lemmikloomadeks.

Unenägu kui inspiratsiooniallikas
Unenäod võivad anda meile infot sellest, mis toimub meie alateadvuses. Anneli Salk ütleb, et alateadvuses on paljugi, mida ei saa täpselt välja selgitada ega mõõta.

"Une seisukohalt on oluline, mida unenägu enda jaoks annab. Kas und näha on huvitav või on kvaliteetsem uni hoopiski ilma unenägudeta. Ühe inimese unenägu ei saa teise omaga võrrelda. Sarnasel unenäol võib erinevate nägijate puhul olla erinev tähendus. Oluline on, kuidas inimene ise oma unenägu tõlgendab ning kas inimene suhtub oma unenägudesse kui inspiratsiooniallikatesse või mitte," selgitab nõustaja.

"Raamatuid unenägude seletamisest on päris palju, osa baassümboleid nendes kattuvad. Kui inimesel on soov sümboleid lahti mõtestada, siis peaks hakkama jälgima, et kui unes teatud asi esineb, mis siis meie elus toimub."

Inimene peaks ise tajuma, mis tegevus või asi unes esineb sümbolina ja mis mitte. Igas unenäos kindlasti sümboleid ei ole. Näiteks naine, kes soovib väga last, võib hakata unes nägema, et ta on rase. Sellise unenäo võib liigitada nn soovune alla. Rasedus unenäos võib aga esineda ka sümbolina, siis viitab see hoopiski mõnele uuele algusele elus, mis ei pea olema sugugi seotud lapsesaamisega.

Loe edasi ajakirjast...

Sarnased artiklid