Arenedes harmoonias iseendaga
Siiri Lelumees
02.04.2018

 

Kas sinus peitub soov muutuda paremaks – enesekindlamaks, rahulikumaks, rõõmsameelsemaks? Kas üldse on võimalik mingit iseloomuomadust enda juures muuta? Psühholoogiline nõustaja Anneli Salk leiab, et kui meis pesitseb tõsine sisemine vajadus areneda, on muutus võimalik.

 

 

Veebruari Kodutohtri veebilehekülje küsitluses tundsime huvi, millist iseloomuomadust sooviksid meie lugejad enda juures muuta. 15 vastusevariandist leidsid kõik vastajad midagi, mida võiks endas arendada. Kõige rohkem sooviti olla enesekindlamad (17 protsenti) ja julgemad (13 protsenti) ning vaid üks protsent leidis, et nad võiksid olla järeleandlikumad. Aga kas inimesel on üldse võimalik end muuta?

"Igal inimesel on võimalik ennast arendada," leiab psühholoogiline nõustaja Anneli Salk. "Loomulikult on iga inimese enda äratundmine, mis hetkest ta seda tegema hakkab. Ta saab hakata end teadlikult arendama, kui saab psühholoogiliselt täiskasvanuks. Inimesel peab tulema teadlikkuse moment: ta justkui vaatab väljastpoolt enda sisse, ja see eeldab täiskasvanulikku võimet end ise analüüsida, milliseks tahetakse end kujundada. Seejuures on tähtis aru saada põhjuse-tagajärje seosest, et mida selline muutus kaasa toob."

Just see on ka põhjus, miks väikesed lapsed, kes küll hoogsalt arenevad ja õpivad, ei saa end ise teadlikult arendada – see võime tuleb alles siis, kui ollakse küllalt küps, et suuta end iseseisvalt analüüsida.

 

Muutus on võimalik

Igasugune muutus vajab muidugi pingutust. Sageli saame aru, et oleks vaja midagi endas muuta, aga ikka leiame mõne ettekäände: küll ei viitsi, küll ei jaksa või ei oska.

"Mingi osa iseloomust, umbes 20 protsenti, on meil kaasa sündinud – seda me ka kõige parema tahtmise juures muuta ei saa. Ühes ja samas peres on üks laps kannatlik joonistaja, teine hoogne organisaator, ja nii üldjoontes ka jääb. Kui vaatame klassikaaslasi, keda pole aastaid kohanud, siis näeme, et midagi on küll aastatega muutunud, aga nende põhiolemus on jäänud samaks. Või kui keegi läheb teisele maale elama, siis on ikka nii: kes on juht, jääb juhiks ka mujal; kes luuletaja, luuletab igal maal ja iga ühiskondliku korra ajal, kasvõi sahtlisse," selgitab Anneli Salk.

"Aga kahtlemata on meis osa, mida saame arendada, ning selle taha peitu pugeda ei anna, et see ei ole mu isiksusega kooskõlas ja ma ei saa end muuta." Muidugi ei ole võimalik iseloomu käänata 180 kraadi, kuid mõnevõrra ikka. See ei juhtu kohe ja kiiresti, vaid võtab aega.

Loe edasi ajakirjast...

Sarnased artiklid