Väsimus või läbipõlemine?

Kodutohter
07.02.2023
Shutterstock

Tuleb ära tunda üleväsimuse ohumärgid, et ennetada läbipõlemist.

Stress

Stress on emotsionaalne pingeseisund, mis tekib, kui kohustusi ja ülesandeid on nii palju, et ei jätku jõudu nendega toime tulemiseks. Väike stress kuulub elu juurde ja aitab meil hakkama saada keeruliste olukordadega. Negatiivne ehk halb stress tekitab pidava ülekoormuse ning muudab rahutuks ja ärevaks. Lisaks võivad tekkida uinumisraskused, pea- või kõhuvalud, iiveldustunne või südamepekslemine. Uni on hea stressimõõdik. Kergest stressist aitab välja puhkamine ja korralik väljamagamine nädalavahetusel.

Kurnatus

Kurnatus on pikalt jätkunud stressi tulemus. Sel juhul on valdav sügav väsimus, millest ei puhka välja ka nädalavahetusega. Kurnatusest toibumine eeldab peatumist. Alkohol ja inimeste vältimine aeglustab toibumist. Kurnatusest välja tulemine eeldab selle põhjuste otsimist ja leidmist ning probleemidega ükshaaval tegelemist.

Läbipõlemine

Läbipõlemine on sündroom, kus ühinevad kurnatus, vähenenud töövõime, oma oskustes ja pädevuses kahtlemine ja võõrandumine inimsuhetes. Läbipõlemist eraldab tavalisest väsimusest tunne, et enam lihtsalt ei jaksa. Küsimus on rängas vaimses väsimuses. Läbipälemist kogenud kirjeldavad, et millelgi polnud enam tähtsust. Läbipõlemisest toibumine võib võtta aastaid. Sellest välja tulemine vajab kõigepealt lähedaste ja ka psühholoogi abi. Töörollid ei peaks olema tähtsamad kui inimlik suhtlemine ja hoolimine. Me keegi pole ei füüsilise ega vaimse tervise murede eest kaitstud ning vajame kõik suure tõenäosusega teatud hetkel elus teiste inimeste abi ja tuge.

 

Riskirühmad on:

Noored

Noored tahavad näida täiuslikud. Kõikvõimalikud sotsiaalmeedia portaalid näitavad igasuguste suunamudijate täiuslikku elu. Vähese elukogemusega, naiivne ja kriitikameeleta noor inimene püüdleb selle poole, kuid tunneb, et ei jõua kunagi eesmärgini. Tagajärjeks võib olla stress, masendus ja lõpuks ka läbipõlemine.

Naised

Paljud naised kannavad meestest suuremat vastutust kodutööde ja laste eest. Tavaliselt ei väsitagi niivõrd kodutööd, vaid just teadmine, et kõike peab kandma ja vastutama üksi.

Auahned ja kohusetundlikud

Auahned sooritajad võtavad endale ja teistele tõestamiseks kui tublid nad on, lõputult töökohustusi ja lisaülesandeid, et saada kiitust ja tunnustust. Lõpuks on kolleegid harjunud, et lisatööd teeb ära just see kohusetundlik kolleeg ja need jäetakse iseenesestmõistetavalt temale. See võib kergesit viia kurnatuse ja läbipõlemiseni.

Sarnased artiklid